Vi erbjuder flera olika registreringsformer på UTV:
Traktorregistrerad: Finns som två registreringsformer, A och B. Får köras på väg men inte på motortrafikled eller motorväg och terräng (godkända marker).
Traktor A, får framföras i högst 40 km/tim. AM-körkort. Ska köras i väg grenen eller så långt höger som möjligt på vägen eller godkänd terräng.
Traktor B, får framföras i högst 50 km/tim. B-körkort. Ska köras på körbanan. Får framföras på allmänna vägar eller godkänd terräng.

Välkomna in till oss på SVEA, ditt “nya” familjeföretag.