[vc_row][vc_column][vc_column_text]Integritetspolicy för Svenska Fordonsgruppen i Sverige AB
Uppdaterad 2018-05-22

Gäller Svenska Fordonsgruppen i Sverige AB (org. nr. 556666-2424) och sveafordon.se, sveaklippet, sveafritid.se.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner.

Innehåll
Integritetspolicy för Svenska Fordonsgruppen 1
1. Allmänt 1
2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 2
3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 2
4. Hur samlar vi in personuppgifter? 2
5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? 2
6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig? 6
7. Delar vi personuppgifter? 6
8. Kan barn använda våra tjänster? 7
9. Hur skyddas dina personuppgifter? 7
10. Sociala medier 7
11. Hur använder vi cookies? 7
12. Vilka rättigheter har du? 7
13. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 8
14. Klagomål till tillsynsmyndighet 8

1. Allmänt

På Svenska Fordonsgruppen värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto via någon av våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Svenska Fordonsgruppen i Sverige AB (org. nr. 556666-2424), Cementvägen 10, 136 50 Jordbro, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
a) För att kunna hantera beställningar och köp Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).
– Identifikation och ålderskontroll
– Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
– Adresskontroll mot externa källor, t.ex. DIBS, Klarna eller liknande
– Hantering av reklamations- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
– Betalningsformation
– Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
– Orderinformation
– Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)
– Din korrespondens

Laglig grund:
– Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringstid
– Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

b) För att kunna administrera medlemskap och ”Mitt konto”

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Ge behörighet att logga in
– Säkerställa identitet och ålder
– Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
– Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik
– Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder
– Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Användarnamn och lösenord
– Orderhistorik
– Betalningsinformation
– Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund:
– Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringstid
– Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp.

c) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
– Identifiering
– Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)
– Din korrespondens
– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
– Tekniska uppgifter om din utrustning

– Användaruppgifter för Mitt konto

Laglig grund:
– Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringstid
– Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 12 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

d) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t.ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Din korrespondens
– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
– Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)
– Betalningshistorik

Laglig grund:
– Rättslig förpliktelse.

Lagringstid
– Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

e) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering i butik.
– Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor.
– Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
– Personnummer
– Videoinspelningar från kamerabevakning
– Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
– Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund:
– Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringstid
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

f) För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. service av produkter) Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Mottagande av bokningar, om- och avbokningar
– Utskick av bokningsbekräftelser
– Kommunikation kring bokningen

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
– Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

Laglig grund
– Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringstid
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

g) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget
– Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
– Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder
– Utse vinnare och förmedla vinster

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Personnummer eller ålder
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
– Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund:
– Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringstid
– Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

h) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
– Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder förenklar din köpupplevelse.
– Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder.
– Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
– Ålder
– Bostadsort
– Uppgifter om genomförda köp
– Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

Laglig grund:
– Fullgörande av avtal för kunder med Mitt konto
– Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser

Lagringstid
– För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.
– För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål under punkt 5 i denna integritetspolicy.

7. Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sin integritetspolicys.

8. Kan barn använda våra tjänster?

Våra webbplatser och tjänster är inte riktade till barn under myndighetsåldern. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra webbplatser och tjänster. Om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ett barn under myndighetsåldern raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss på info@sveafordon.se om du tror att vi har samlat in information om ett barn under myndighetsåldern av misstag.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

10. Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

11. Hur använder vi cookies?

Information om hur vi använder cookies finns på vår informationssida om cookies. Du kan också läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

12. Vilka rättigheter har du?
I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter
Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Ladda ner blankett för begäran om registerutdrag från sveafordon.se/integritets-policy. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

Rättelse av personuppgifter
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ”Mitt konto” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.
Radering av dina personuppgifter
Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

13. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår kundtjänst på info@sveafordon.se eller 08-120 244 10.

14. Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]